Kategorie główne
 
Dostępne kierunki studiów w ramach podgrup
 
Imię Nazwisko
(a-z)
Specjalizacja Miejsce zatrudnienia Profil naukowy
Rafał Tasak usługi transportowe właściciel firmy ... więcej...
Jan F. Terelak psychologia kliniczna, psychologia transportu, psychologia lotnicza Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie CV w załączeniu więcej...
Karolina Thel polityka społeczna , gospodarka przestrzenna Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Katolische Akademie Berlin Szkoła letnia,Carleton więcej...
Helena Tobiszewska -chemia/antykorozja, -chemia/powłoki lakiernicze właściciel firmy właściciel firmy TOBIHEL więcej...
Piotr Tomaszewski farmacja/biochemia,farmakogenomika,biotechnologia farmaceutyczna,analityka medyczna/biochemia,chemia kliniczna.Zdrowie publiczne/opieka farmaceutyczna Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Dziekan Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii więcej...
Przemysław Tomaszewski księgowość właściciel firmy Księgowość na plus ... więcej...
Marek Tracz -przetwarzanie tworzyw sztucznych-recykling tworzyw ... Studia inżynierskie na wydziale informatyki i zarz więcej...
Stefan Traczyk leśnictwo Gmina Celestynów ... więcej...
Jerzy Trzciński -1986-magister geologii specjalizacja: geologia inżynierska i hydrogeologia, -1999-doktor nauki o ziemi- specjalizacja: geologia inżynierska Uniwersytet Warszawski 2004-2010- koordynacja prac przy realizacjach dota więcej...
Ewa Trzebińska -psychologia ... Pracownik akademicki w Szkole Wyższej Psychologii więcej...
<< < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54> >>